Vuurwerkzone

Iedere vuurwerkshow heeft een veiligheidsafstand nodig van minimaal 40 meter.
Binnen deze zone (in totaal minimaal 80 h x 80 b) mogen zich geen kwetsbare objecten en personen bevinden.
Nabij de afsteekzone mogen zich geen paarden bevinden.
Nabij de afsteekzone mag zich geen tankstation bevinden.
U als opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventuele extra bewaking indien hier om gevraagd word. Wij zetten de zone af met rood-wit veiligheidslint. In de meeste gevallen is deze afzetting voldoende.
De grondeigenaar (privaat of openbaar) dient t.a.t. schriftelijk toestemming te geven voor het gebruik van het terrein. Wij vragen de opdrachtgever deze goedkeuring te verzorgen en vervolgens door te sturen naar ons. Wij voegen dit bij de vergunningaanvraag.

Wettelijke regels omtrent vuurwerkshow

Bij windkracht 5 of hoger (>9m/s) is het afsteken van vuurwerk wettelijk niet toegestaan.
Een vuurwerkshow word per direct (tijdelijk) gestaakt bij de aanwezigheid van mensen in de veiligheidszone.
In sommige gevallen kan een provincie aanvullende eisen stellen zoals bijvoorbeeld het op de hoogte stellen van omwonenden. Dit dient te worden uitgevoerd door de opdrachtgever.
In enkele gevallen kan een gemeente verplichten een extra aanvullende evenementenvergunning aan te vragen. Deze vergunning dient door de organisator van het evenement of feest te worden aangevraagd. Dit kan worden aangevraagd bij de gemeente waar de show plaats vind.