Rook Effecten

Lage rook, dichte rook, mist, nevel, rook op het water, stoom, zomaar een greep uit de verschillende soorten effecten op basis van rook. Het gewenste effect kan op verschillende manieren worden bereikt en heeft altijd te maken met omstandigheden van de locatie. Wat is de luchtvochtigheid op locatie en wat is de temperatuur, Met dit soort informatie kan worden bepaald welke machine het best kan worden ingezet voor het gewenste effect.

Neem contact op voor meer informatie en voor een offerte op maat.